جرثقیل کفی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

جرثقیل کفی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

جرثقیل کفی

جرثقیل های کفی برای حمل و جابه جایی و بارگیری انواع دستگاه ها یا وسیله ها از ۳ الی ۱۵ تن به کار گرفته می شود.

مزیت این نوع جرثقیل ها به صرفه بود در هزینه و زمان است در نتیجه نیازی به پرداخت هزینه بیشتر و اجاره دو وسیله جرثقیل و کفی (خوروی حمل بار) جدا نیست.

دیگر مزیت جرثقیل کفی به صرفه بودن در زمان است که نیازی به هماهنگی دو ماشین (جرثقیل و کفی) را ندارد. جرثقیل های کفی اغلب برای حمل و جابه جایی تمام دستگاه های صنعتی، جابه جایی انواع پالت ها، جابه جایی انواع خودرو و انواع کانکس های اداری و صنعتی به کار گرفته می شوند.

جرثقیل های کفی قابلیت نصب سبد بر روی دستگاه خود (بوم یا تلسکوپ) برای نصب بنر یا هرگونه تعمیرات و یا زیبا سازی در ارتفاعات و غیره را نیز دارند.

البته اغلب این نوع جرثقیل ها از بوم (تلسکوپ) بلند برخوردار نیستند اما در این نوع جرثقیل ها نیز استثنا وجود دارد.

0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*